(^_^) My blog, my life (^_^)

love

“Love means never having to say you’re sorry”
(Yêu là không bao giờ nói hối tiếc)
“Love story”.

“I’d rather be a ghost drifting by your side as a condemned soul than enter heaven without you ”
(Tôi thà làm một hồn ma, ở bên em như 1 linh hồn vất vưởng hơn là lên thiên đàng mà không có em)
“Ngoạ hổ tàng long”

“The world doesn´t disappear when you close your eyes…!!!”
(Thế giới sẽ không biến mất dù cho anh có nhắm mắt lại)
“Memento”

“Cavia is a luxury we have, vodka is a luxury we have but time is not”
(Trứng cá hồi là 1 vật xa xỉ nhưng chúng ta có, rượu vodka là 1 thứ đắt giá nhưng chúng ta cũng có, trừ thời gian)
“Enemy at the gate”

“He stands above this world, freed from all its rules”
(Anh đứng cao hơn quả đất này và thoát khỏi những quy luật của nó)
“A river runs through it”

– I would rather have had one breath of her hair, one from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One !
– Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi !
“City Of Angels (Thành phố thiên thần)”

– I love you without knowing how, why, or even from where…
– Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu…
“Patch Adams (Bác sĩ Patch Adams)”

– I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in myheart, you are the only one for me.
– Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng, trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.
“Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn)”

– The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.
– Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
“The Mask Of Zorro (Chiếc mặt nạ của Zorro)”

– You will be doing anything for the one you love, except love them again.
– Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
“Faithfull”

– How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends ?
– Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc ?
“L.A. Story (Câu chuyện Los Angeles)”

– The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.
– Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
“Good Will Hunting (Chàng Will Hunting tốt bụng)”

– Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
– Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
“Bridges Of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison)”

– You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does.
– Bạn không thể tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi nó không hiện hữu nhưng một khi nó xuất hiện thì bạn không thể che dấu được nó.
“Kissing A Fool”

– A life without love is no life at all.
– Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
“Ever After: A Cinderella Story”

– When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.
– Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
“When Harry Met Sally (Khi Harry gặp Sally)”

– When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.
– Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
“Forget Paris (Hãy quên Paris)”

– Will you love me for the rest of my life ?
– No, I’ll love you for the rest of mine.
– Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?
– Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.
“Phenomenon (Hiện tượng)”

– You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.
– Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quý nhất lại vụt khỏi tầm nhìn đó.
“At First Sight (Ngay từ cái nhìn đầu tiên)”

“I need you! And that’s a really hard thing for me to accept. But it’s a whole lot easier than imajining my life without you.”
(Em cần anh! Và chấp nhận điều đó thật quá khó khăn đối với em. Nhưng nó vẫn hoàn toàn dễ hơn rất nhiều so với việc phải tưởng tượng ra một cuộc đời không có anh)
“BOYS AND GIRLS”

We only live once
(Chúng ta chỉ sống 1 lần duy nhất)
“Vịnh Runaway”

– I don’t care what your pass was, what I really wanna know is… your future has me or not
(Anh không quan tâm đến quá khứ của em ra sao, điều anh muốn biết là trong tương lai của em, có phần nào của anh trong đó hay không)
“Sweet home Alabama”

– Life is like a box of chocolates, you’ve never know what you’re gonna get
– Cuộc đời như hộp Sô-cô-la, bạn không thể biết được bạn sẽ chọn được viên nào
“Forrest Gump”

If you think world means nothing..Think again You might mean the World to Someone

“You, my angel. I love this angel If I could break the wings of the angel to force her to be with me I guess that would just be my greed. Fly high, my angel, Fly high and far And whenever you are in need of rest, come back to me”

101 Reasons Why I Love You

A very large number of romantic ideas that have been added to this site involve writing down reasons why you love your partner. This, when it comes to a large number of ideas, can be extremely time consuming and sometimes difficult to be creative with. Use this list to help spark your loving imagination and create an “ultimate” romantic gift for your love! Please note: Not all of the items on this list will apply to your relationship. When you see one that doesn’t, just substitute it with your own reason.
1. I love the way we finish each other’s sentences.
2. I love the way I know you’ll never give up on me.
3. I love the fact that I wouldn’t ever give up on you.
4. I love the way you look at me.
5. I love how beautiful your eyes are.
6. I love the way I can’t imagine a day without you in my life.
7. I love the way if we were ever separated I wouldn’t know how to go on.
8. I love the way we cuddle and watch sunsets together.
9. I love the way we sometimes stay up all night and just talk, then watch the sunrise together.
10. I love how I know you’ll always be there when I need you to be.
11. I love the fact that I will always be there for you too.
12. I love how when I dream of my life partner, the only person that I can see is you.
13. I love how complete I feel when I am with you.
14. I love how our bodies just fit together.
15. I love the way you make me laugh.
16. I love the way you laugh.
17. I love the way you won’t compromise yourself when we are together.
18. I love the way you won’t let me compromise myself.
19. I love your thoughtfulness.
20. I love your tenderness.
21. I love your ability to speak without saying a single word.
22. I love the way we glance at each other across the room and know what each other is thinking
23. I love the way, how even though we may be miles apart I still feel like you’re right here with me.
24. I love the way you surprise me with the perfect gifts that show you pay attention to me.
25. I love the way you’ll watch a sporting game with me even though you may not be interested in it.
26. I love the way you treat my friends.
27. I love your love for the things that interest me.
28. I love the way you let me live my life freely without jealousy.
29. I love how you demand respect but are not controlling.
30. I love how I would do anything in this world to make you happy.
31. I love how you would do anything in this world to make me happy.
32. I love the way your voice sounds over the phone.
33. I love the way your voice sounds when you whisper sweet nothings in my ear.
34. I love the completeness and oneness I feel when we make love.
35. I love your sensuality.
36. I love how our romance feels like the perfect romance movie.
37. I love how you are my soul mate.
38. I love the way you handle troubled times.
1. I love the way you respect me.
2. I love the way you protect and defend me.
3. I love how you feel when we cuddle.
4. I love the softness of your lips against mine.
5. I love the softness of you lips against my body.
6. I love the feeling of your hair brushing against me when we make love.
7. I love laying in bed at night talking about nothing.
8. I love waking up to find we’ve been cuddling together all night.
9. I love the surprises you leave for me.
10. I love your intelligence.
11. I love your ingenuity.
12. I love your ability to make friends where ever we go.
13. I love your love for life.
14. I love your passion for your hobbies and interests.
15. I love how every time I look at you, you take my breath away.
16. I love how I thank God everyday for bringing someone as wonderful as you into my life.
17. I love the fact you gave me the gift of our children.
18. I love the special moments that we shared that will remain my fondest memories of you and I.
19. I love spending the holidays with the one person I love the most.
20. I love how my heart skips a beat whenever you walk into the room.
21. I love how you love me.
22. I love how I love you.
23. I love the ways you choose to show your affection for me.
24. I love the way you inspire me to be more than I am.
25. I love the way you spark my creativity and imagination.
26. I love how you love me.
27. I love how I love you.
28. I love the ways you choose to show your affection for me.
29. I love the way you inspire me to be more than I am.
30. I love your understated elegance.
31. I love you just the way you are.
32. I love your spontaneity.
33. I love our life together.
34. I love how if I died right now I would be the happiest person alive knowing I found my one true love.
35. I love the fact that we will grow old together.
36. I love your way with words.
37. I love the way you look when your sleeping.
38. I love the way you think you look awful when you first wake up when it is actually then I find you the most beautiful.
39. I love your willingness to share everything and most especially your heart with me.
40. I love your strength of character.
41. I love taking showers together.
42. I love the way you leave me love notes to find whenever you’re gone.
43. I love the way you treat me.
44. I love the way you take care of us.
45. I love your cooking.
46. I love the way you take the time to thank me for doing every day things.
47. I love the way you show your affection when we are around friends and/or family.
48. I love the way you are not scared to show your affection when we are in public.
49. I love your confidence.
50. I love your ability to make me feel better when times are tough.
51. I love the way we make up after a fight.
52. I love how you treat our children.
53. I love the way you support me when I’m off track.
54. I love the way you take the time to show me how much you love me.
55. I love your beautiful hair.
56. I love your body.
57. I love your openness to try new things.
58. I love your ability to talk things through.
59. I love your courage to be you.
60. I love your greatness.
61. I love the fact that you want to be with me and only me.
62. I love how I am and feel when I am with you!
63. I love you for you!
64.
2. I love the softness of you lips against my body.
3. I love the feeling of your hair brushing against me when we make love.
4. I love laying in bed at night talking about nothing.
5. I love waking up to find we’ve been cuddling together all night.
6. I love the surprises you leave for me.
7. I love your intelligence.
8. I love your ingenuity.
9. I love your ability to make friends where ever we go.
10. I love your love for life.
11. I love your passion for your hobbies and interests.
12. I love how every time I look at you, you take my breath away.
13. I love how I thank God everyday for bringing someone as wonderful as you into my life.
14. I love the fact you gave me the gift of our children.
15. I love the special moments that we shared that will remain my fondest memories of you and I.
16. I love spending the holidays with the one person I love the most.
1. I love the way you inspire me to be more than I am.
2. I love the way you spark my creativity and imagination.
3. I love the way you make me feel like anything is possible as long as I’m with you.
4. I love your sense of humor.
5. I love the way you make me feel like royalty.
6. I love the way you dress.
7. I love your understated elegance.
8. I love you just the way you are.
9. I love your spontaneity.
10. I love our life together.
11. I love how if I died right now I would be the happiest person alive knowing I found my one true love.
12. I love the fact that we will grow old together.
13. I love your way with words.
14. I love the way you look when your sleeping.
15. I love the way you think you look awful when you first wake up when it is actually then I find you the most beautiful.
16. I love your willingness to share everything and most especially your heart with me.
17. I love your strength of character.
18. I love taking showers together.
19. I love the way you leave me love notes to find whenever you’re gone.
20. I love the way you treat me.
21. I love the way you take care of us.
22. I love your cooking.
23. I love the way you take the time to thank me for doing every day things.
24. I love the way you show your affection when we are around friends and/or family.
25. I love the way you are not scared to show your affection when we are in public.
26. I love your confidence.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: